Disclaimer

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting On Steetsj is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting On Steetsj.

Geen garantie op juistheid

Stichting On Steetsj streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.