Over ons

Stichting On Steetsj is voortgekomen uit een grote “passie voor theater” in de breedste zin van het woord. Er wordt naar gestreefd om per theaterseizoen één of meerdere voorstellingen op de planken te brengen. Voorstellingen voor jong en oud, musicals, toneelstukken, drama, maar ook experimenteel theater. Alles is denkbaar, geen uitdaging is ons te groot!

Iedere voorstelling wordt gemaakt door nieuw creatief talent en zo krijgt deze de kans om zich te ontwikkelen. Acteren, schrijven, produceren, alle medewerking is welkom. Theater maken kan niemand alleen. Ervaring is een pré, maar zeker geen vereiste. Motivatie, creativiteit en enthousiasme zijn bij de producties de drijfveren om de voorstellingen te maken tot wat ze zijn.

Naast een jaarlijkse grote theatervoorstelling continueren we door het organiseren van workshops, ondersteunen we andere gezelschappen op het gebied van techniek of artistieke adviezen, en produceren we kleinere producties zoals vertelavonden, kindershows of improvisatietheater.


Onze doelstelling:

het organiseren en/of produceren van voorstellingen, workshops en andere aan theater en/of entertainment gerelateerde activiteiten. Alsmede het bieden van technische en/of artistieke ondersteuning aan anderen.

< Stichting On Steetsj- Producenten van podiumkunst SBI- code: 90012 >


Het creatief team. Vlnr: Nathalie Rutten, Mitchell Barning, Daniel-Lee Jongman