Bestuur

Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting, zet de strategische koers uit en stelt daartoe een meerjarenbeleidsplan op. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt On Steetsj en werkt samen met de artistiek leider en het creatieve team. De regels waaraan het stichtingsbestuur moet houden staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter - Daniel-Lee Jongman
dljongman@onsteetsj.nl

Secretaris - Simon de Groot (a.i.)
secretaris@onsteetsj.nl
--> vacant per 1 september 2021, klik hier voor meer info

Penningmeester - vacant per 1 juli 2021, klik hier voor meer info
penningmeester@onsteetsj.nl