Vorige producties

Hoewel “Stichting On Steetsj” pas in 2017 is opgericht, zijn er al veel theatervoorstellingen onder diezelfde naam geproduceerd. Ziehier de producties die ‘On Steetsj’ al in de portfolio heeft zitten.


2019 – Peter Pan
2018 – Jasper (gz)
2017 – Huijgensteijn
2015 – Jasper (rep)
2014 – Rik Meeuws
2014 – Jasper
2013 – Felicia
2012 – Over Leven
2011 – E.V.K.
2009 – S.V. II
2006 – S.V. I