Vorige producties

Hoewel “Stichting On Steetsj” pas in 2017 is opgericht, zijn er al veel theatervoorstellingen onder diezelfde naam geproduceerd. Ziehier de producties die ‘On Steetsj’, voordat het als stichting werd geregistreerd, al in de portfolio heeft zitten.