Penningmeester Stichting On Steetsj

Vanaf: 1 juli 2021

Het bestuur van Stiching On Steetsj bestaat uit 3 leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige penningmeester legt op 30 juni 2021 zijn functie neer.


On Steetsj
On Steetsj is voortgekomen uit een grote “passie voor theater” in de breedste zin van het woord. Er wordt naar gestreefd om per theaterseizoen één of meerdere voorstellingen op de planken te brengen. Voorstellingen voor jong en oud, musicals, toneelstukken, drama, maar ook experimenteel theater. Alles is denkbaar, geen uitdaging is ons te groot!

Iedere voorstelling wordt aangevuld met nieuw creatief talent en zo krijgt deze de kans om zich te ontwikkelen. Acteren, schrijven, produceren, alle medewerking is welkom. Theater maken kan niemand alleen. Ervaring is een pré, maar zeker geen vereiste. Motivatie, creativiteit en enthousiasme zijn bij de producties de drijfveren om de voorstellingen te maken tot wat ze zijn.

Wat verwachten we?
- 5-6 keer per jaar deelnemen aan een bestuursvergadering.
- Bijhouden van de administratie (dit wordt nu gedaan in de software ‘manager’).
- Het betalen van facturen en monitoren van inkomende geldstromen.
- Opstellen van de jaarrekening.
- Opstellen van de jaarbegroting en goedkeuren van projectbegrotingen.
- Ondersteunen bij fondsaanvragen.

Wij zoeken iemand die:
- Financieel sterk is.
- Ervaring heeft als bestuurder en/of toezichthouder.
- Affiniteit heeft met theater en ervaring heeft in de podiumkunsten.
- Zakelijk kan adviseren over de toekomst van de stichting.

Wat bieden we?
- Het betreft een onbezoldigde functie.
- Een plek om als bestuurder met een tof team een bijdrage te leveren aan het toegankelijk maken van theater voor jong en oud.


Reacties kunnen worden verzonden naar info@onsteetsj.nl